original-278x75.png

 

Nanny Bangkok บริการรับเลี้ยงเด็ก

 

childfj.gif

 

รับเลี้ยงเด็กรายเดือน - รายวัน (ไม่มีบริการรับส่ง)

 

เราบริการรับเลี้ยงเด็กโดยทางเปิดบริการขนาดเล็กที่บ้านของเราเอง ที่ The villa บางบัวทอง  จ. นนทบุรี  ซึ่งรับเด็ก  3 เดือน - 3 ปี  รับจำนวนไม่มากเน้นการบริการเลี้ยงดูแบบเป็นกันเอง อบอุ่่น อารมณ์ดี  สนุกสนาน สะอาด มีพื้นที่สำหรับเด็กเดินเล่น อากาศถ่ายเทสะดวกสบาย  ที่โครงการของหมู่บ้านมีสวนสาธารณะและอุปกรณ์สำหรับเด็ก มีการสอนทักษะตามพัฒนาการอายุเด็กเพื่อให้เด็กมีพัฒนาที่ดีอย่างสมวัยทุกๆ ด้าน รวมทั้งด้านภาษาอังกฤษที่เด็กสามารถที่จะเรียนรู้จากทักษะการฟังกับทางเรา และทักษะด้านต่างๆ